Vữa Tô Mỏng Siêu Mịn Skimcoat EBLOCK EBS-300

Liên hệ

  • Kích thước hạt cốt liệu: 0.1 mm
  • Độ lưu động: 180-210 mm
  • Thời gian bắt đầu đông kết: > 200 phút
  • Thời gian điều chỉnh cho phép: > 10 phút
  • TCVN 9028:2011
0928.98.7878